Media /

Video og lydproduksjoner

Videoer

Her legger jeg ut informasjon og videoer fra produksjoner jeg har jobbet med. På grunn av rettigheter eller andre forsinkelser som f. eks festivaler, kan jeg ikke legge ut video fra alle prosjektene. For en fullstendig oversikt over alle filmprosjekter jeg har jobbet på kan du sjekke ut Oppdrag siden.